top of page
חיפוש
  • Neta Aloni

כלכלת מתנות ותפיסת עולם מטריארכלית זה יכול לעבוד לנו?


מהי תפיסת עולם מטריארכלית?

תפיסת עולם מטריארכלית שהיא תפיסת עולם נקבית, אינה דומה לתפיסה התרבותית שלנו שמותאמת לעולם של גברים לעולם קפיטליסטי של פירמידה לפיה כל מי שיש לו יותר נחשב יותר...זוהי תפיסת עולם של מעגל.

מהתקופה הפרה היסטורית הופיעה האומנות הראשונה ובעיקר פסלוני נשים עם חלקי גוף נשיים מוגדלים שגולפו לפי צו האופנה של אותם זמנים. הצלמיות ייצגו פוריות מיניות צמיחה ופריון. ומדובר בייצוג הראשון של האלוהות: האלה האם. הממצאים האלה הניעו את חוקרי האדם לחקור את החברות האנושיות המטריארכליות. פרופ. מריה ג'ימבוטו שחקרה את הנושא יותר מחמישים שנה מצביעה על כך שאלה היו חברות שבהן שרר שוויון ושלום. הנשים שימשו כמנהיגות דתיות וכראשי משפחות. חברות אלה נהרסו לפני 7000 שנים כשפרצו לאירופה שבטים בעלי תרבות גברית לוחמנית ששמה קץ לתרבות הנשית.

כדי לחקור זוית נוספת של תפיסה זו החלו לחקור שבטים נידחים באפריקה שעדיין לא פגשו בעולם המודרני הזיכרי ומתצפיות שדה בחברות אלה של ציידים-לקטים רואים שיש לנשים השפעה רבה ושליטה על תוצרתן. הבשר נחשק אך לא תמיד מצוי, והמזון מהצומח שהנשים מלקטות מהווה יותר מ 60 אחוזים מכמות המזון היומי. האישה מלקטת ביום אחד מזון שמאפשר להאכיל את המשפחה משך 3 ימים. וכך לנשים יש גם שליטה על מספר משאבים: מזון מהצומח וידע על תנועת החיות ועל מקורות המים. למעשה לנשים יש מידע שמשמש את הגברים היוצאים לצייד. הנשים באותן חברות בעלות כבוד וביטחון עצמי ועל הגברים מוטלים חלק מ"עבודת הנשים" כמו בישול ושאיבת מים.

אפשר לקבוע שמעמדה של האישה מתערער כאשר משתנה אופי הכלכלה. כשמציידים - לקטים החלה חקלאות עם בעלות על הקרקע מעמדן של הנשים הורע. עבודותיה של האישה הפכו קשות יותר וזכויותיה הועברו לשארים הזכרים. הנשים אינן עסוקות בפוליטיקה ומעמדן החברתי פגיע.

בתפיסות פטריארכליות הגברים שולטים בנשים על ידי פיקוח גברי מאורגן הכולל הפרדה קפדנית בין המינים והרחקת האישה מקרוביה ובידודה מהעולם החיצון. כלומר הגברים מבטיחים את מעמדה הנחות של האישה באמצעות שלילת גישה ישירה לשני סוגי משאבים עיקריים כוח מאורגן ובעלות על האדמות והעדרים. הנשים לא יורשות אין להן זכויות ואין להן זכות להשתתף בפעילות פוליטית.

מהי כלכלת מתנות?

בתפיסת עולם מטריארכלית יש כלכת מתנות ולא כלכלת רכש ושליטה של החזק על החלש. כמו אימא אדמה המעניקה לכל ברואיה את כל צרכיהם. הפרשנות המוטעית של תפיסה חיסלה את הדאגה לזולת ויצרה שוק המבוסס על סחר חליפין בכסף שהובילה לקפיטליזם ולפטריארכיה שמעודד כל אחד לשאוף להשיג יותר מהאחר. כלכלת מתנות מבוססת על עקרון אימהי של נתינה ללא תנאי לפי צרכי האחר כפי שמעניקים לילדים קטנים בלי לצפות לתמורה שוות ערך. מטריארכליות מנוהלת על ידי נשים ברוח של ערכי אימהות ומובילה לדפוסים חברתיים פוליטיים וכלכליים שוויוניים.

אין דת של היררכיה המבוססת על האל הגברי הכל יכול אלא תפיסה שרואה בכל היקום אלה גדולה.

כיום אותן מתנות שהיו יכולות להיות מחולקות ניתנות למעטים שבצמרת, הן מצטברות ברובד העליון וכך נוצר מצב כלכלי של מחסור ברבדים הנמוכים המאפשר לאלו שבצמרת לשמר את שליטתם. גם אם שפע רב מצטבר הוא לא זולג למטה אלא מבוזבז על מלחמות ועל תחמושת וכך מחזק את שליטתם של המעטים. וכך פטריארכיה וקפיטליזם התמזגו זה בזה משום שערכים של כוח וצבירה והיעדר דאגה לאחר משותפים לשניהם. זרימת השפע היא רק כלפי מעלה , מרוקנת את משאבי הסביבה ועושקת גם את הדורות העתידיים. בתפיסה המטריארכלית א' נותן ל ב'

ו ב' נותן ל ג' וכך הרי א' נותן גם ל ג' . ויותר מכך בתוך המעגל ג' יתן ל ד' שיתן ל א'... וכך חוזר המעגל וכולנו מקבלים ונותנים...

אם החברה אינה מכבדת נשים ואימהות קשה לממש את כלכלת המתנות כי היא נתפסת כמשהו לא מציאותי. אימוץ הדגם של האם במקום האב תוכל לרפא את כלכלת העולם ולדאוג גם לחוליות החלשות וגם להפנות משאבים ל:חינוך, מודעות, יצירה , ריפוי וכולי בשונה ממשאבים של היום שמוזרמים לתעשיית הנשק, התרופות ,המזון הממכר, תעשיות המין וכולי שהם לטובת מיעוט על גבם של המוחלשים.

ולפרקטיקה:

פעמיים בשנה יוצא מסע חווייתי לאי האלות- מלטה כדי לחקור תפיסת עולם מטריארכלית קסומה זו בתוכנו. (שם מצויים שרידים של 400 מקדשים של הנשיות המקודשת העתיקה) המסע הבא השביעי יצא ב 21 לספטמבר בהנחיית נטע אלוני ותופי הריפוי האינדיאניים.

131 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page