top of page

המסע לסיציליה למקדשי האלות 

מסע לשינוי

המסע לסיציליה למקדשי האלות והארכיטיפים הנשיים

בניחוח שמאני וטקסי ריפוי.

 כל האלות שוכנות בתוכנו, יש בכולן אור וגם צל. יש הרבה רלבנטיות בימינו להעמיק להכירן כדי להבין את עצמינו ולנהל את עצמינו נכון יותר. גם האלות הפגיעות יותר וגם הדומיננטיות יותר, הן זוויות שונות של האלה -האם הגדולה והקדומה שממנה נתלשנו בעבר הרחוק. האלות הן שרידים של התרבות הקדומה המטריארכלית שהתקיימה לפני יותר מ 3000 שנה (לפני פלישתם של השבטים הפטריארכלים.) כל האלות יוצרות מעגל שלם של תכונות. במסע בסיציליה  אנו מלקטות זוויות שונות של הנשיות, תבניות התנהגות ואיפיוני אישיות ומניחות תחת זכוכית מגדלת.
למשל ...

  •  הרה שבמקדשה תציב את הנישואין והזוגיות כמקודשים  במחוייבות ונאמנות.

  •  אתינה האסטרטגית בשכלה החריף שתציב את הקריירה.

  •  אפרודיטה האלכימאית שתבחר ביופי, בחושיות ובמיניות. 

  • ארטמיס  הלוחמת למען הצדק ולמען אחיותיה הנשים.

  • פרספונה ה"ילדה טובה" שמרצה את הסביבה, אשת הטיפול והנערה הנצחית. 

  • דימטרי האם המזינה, אם השפע והמשפחה, שלפעמים קצת שוכחת את עצמה.

ההכרות עם האלות עוזרת לנו להסביר ולהבין את עצמינו. 
בסיציליה אנו מבינות שכדי שאישה תחייה חיים משמעותיים ותוכל לאהוב עמוקות היא צריכה שבחייה יבואו לידי ביטוי כל האלות. סוף המסע הארכיטיפי הוא מיזוג של כל הניגודים בתוכנו וקבלתם. לכל אישה יש מסע התפתחות משלה, שבו היא נדרשת למות להיוולד ולזרוח מחדש זהו מסע הגיבורה.  

 בואי הצטרפי למסע לחגוג את האור ולהתפייס עם הצל שמביאה כל אלה לחיינו. כרגיל גם המסע לסיציליה הוא עם טקסי ריפוי שירה שבטית תיפוף ושיתוף.   

הרשמה מראש בטלפון
052-3234902 נטע
      
 

 

bottom of page