top of page

המקום שוקק חיים ואנשים ונשמח לעמוד גם לשירותכם.

להזמנות 052-3234902

Success! Message received.

לתופף זוגיות

לתופף זוגיות

בתקופה שלנו זוגיות היא דבר מאתגר.
מהו הכיוון?

איך שומרים על אהבה ותשוקה באופן שיאפשר עניין שמחה התחדשות?
ובכלל... מה התפקיד של הזוגיות ?

איך גברים רואים את הדברים?

ואיך נשים רואות את אותם דברים...


קורסים וסדנאות ברוח המעגל...

בשיח, בתיפוף ובחקירה מרתקת.

התיפוף המשותף פותח את הלב מנער אבק ומאפשר לנו להיזכר ולהתחבר.

  • לזוגות צעירים לתחילתה של דרך נכונה יותר וכנה

  • לזוגות שבאמצע הדרך לחידוש החוזה ולהתחדשות הביחד

  • ולזוגות בסבב השני איך לעשות זאת הפעם אחרת.

לתופף זוגיות
bottom of page