top of page
חיפוש
  • Neta Aloni

במסורת השבטית הכל סובב במעגל


המעגל מורכב מארבעה רבעים המייצגים גם את ארבעת רוחות שמיים. לכל אחת מרוחות השמיים יש איכות מסויימת אותה אנו רוצים לזמן לתוכינו בהנחה שכל מה שמחוץ לנו נמצא גם בתוכנו.

במסורת השבטית שבה אני הייתי (מסקוג'י –קריק) נהוג לפתוח את המעגל מהמזרח ועם כוון השמש (כיוון השעון) להמשיך אל הדרום, אל המערב, אל הצפון ומשם... למזרח חדש.(כך מתפתחת הספירלה.)

המעגל הוא גם מעגל השנה שבו יש את ארבעת עונות השנה , כמו גם מעגל של היממה שבו יש את 4 מצבי היום –לילה, כמו גם מעגל החיים של גילאי האנשים.

המזרח הוא איכות של התחלה, אנרגיה של בריאה, כמו קרן השמש הראשונה המפציעה בשחרו של היום ופותחת את מעגל היום ובמעגל החיים המזרח מקושר אל הילדה שבתוכי. במעגל העונות זה האביב, ניצנים רכים שמתחילים את דרכם לפרוח, זמן מבורך להיפרד מאחיזות ישנות בחיי ולצאת עם התום המתחדש אל הלא ידוע..

היסוד השייך למזרח הוא האש ,זוהי האנרגיה שמתחילה כל פעולה יצירה ותהליך. העונה בשנה המתאימה לתחילת היצירה והיציאה המחודשת היא האביב. המזרח הוא היציאה למסע.

מהמזרח, עם תנועת השמש המשכו של המעגל האינדיאני בדרום

הדרום הוא מקום הצעירה שבי ,מיוצגת על ידי עונת הקיץ. זמן של חיפוש הדרך, אסרטיביות. היסוד של הדרום הוא המיים המסמלים רגש. בחיפוש דרך אנו נופלים וקמים ולומדים לנתב את הרגש ולעבוד עימו נכון. המשכו של המעגל במערב עם שקיעת השמש

במערב, מקומה של האישה הבשלה שבתוכי עם הסתיו של חיי והשיער המאפיר.

ברבע זה של מעגל חיי אפגוש את יסוד האדמה שמחבר אותי אל היציב הקבוע, עם עלי השלכת כל המיותר נשר וזה זמן ללקט תובנות . במגל היממה זוהי שעת בין ערביים לא אור ולא חושך. פשוט כך. איכויות של פיוס השלמה והבשלה .

סופו של המעגל בצפון במעגל העונות זהו החורף במעגל היממה,

זהו הלילה .ובמעגל החיים זוהי הסבתא החכמה , מקום של שקט, זמן של לילה ומיסתורין. השלג החורפי המסמל את ההתכנסות ואת השיבה שבשיער, היסוד הוא האויר: תובנות על מעגל החיים . זמן של סיום ופרידה מהמעגל...מוות וסגירת המעגל. וכך...סובב העולם,

מחר שוב תזרח השמש במזרח, באביב, בשחר ובאש היצירה.

115 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page