top of page
חיפוש
  • Neta Aloni

מה לשחרר ובמה להתחדש: יצירת החוזה עם תשע"ט


ראש השנה בתפיסה הקבלית והחסידית הוא שער חשוב לכל השנה כולה ולכן כל כך חשוב איך נצעד בשער הזה....

על פי גישה זו, מה שאדם עושה בראש השנה צובע את כל השנה שעוקבת.

כלומר האופן שבו אבחר להיכנס בשער הוא תמצית. ראש השנה אינו עוד יום...אם אכנס בשער החג בשינה ובטלה ברפרוף באתרי קניות באינטרנט... אלה גם האיכויות שאמשך אחרי לאורך השנה . הרי זה כמו קטר המושך אחריו את הרכבת. לכן חשוב ליצור כוונה, תוכן ומשמעות.

כל דבר פועם יש בו התרוקנות והתמלאות כמו לב, וכמו תוף שפועם: נקישה הרפיה .

לכן כדי להכניס איכויות חדשות ראוי לנו שנשחרר מתוכנו איכויות שסיימו עבורנו את תפקידן. ראש השנה יוכל להיות שער והזדמנות לשחרור הישן, ולהתרת נדרים אישיים: לשחרר כל מיני נעילות והרגלים שתוקעים אותנו... דפוסים ותבניות מחשבה שהגיע הזמן לשחרר ולאוורר...ולאחר שאנו משחררים את המיותר... להחליט מה אנו יוצקים פנימה שיש בו משמעות מחוייבות וצמיחה .

תהליך של חידוש החוזה מחייב עצירה, התבוננות עריכה מחדש של סדרי העדיפויות. ולאחר שהתחייבתי לצעוד לקראת הגשמתם עלי לזכור שהדרך והשמחה חשובים לא פחות מההגשמה.

אספקט נוסף הוא שבתוכנו יש שתי איכויות: איכות זכרית של הגשמה וצעידה למטרה ואיכות ניקבית של היות קבלה חיבור וחזון. ביחד שתי האיכויות יוצרות את הפעמה (עשייה הרפייה), זו פעמת החיים, פעמת הלב. כשאנו מתבוננים בטבע אנו רואים שהכל בטבע פועם... ראש השנה הוא זמן מבורך ליצור מחוייבות, שתיקח בחשבון את שני החלקים הזכרי והנקבי שבתוכנו לשזור לשנה החדשה חוזה וכוונות שיש בהן גם מחוייבות להגשמה כמו גם הנאה מהם.

איזה שינוי אני רוצה לדייק בחיי לשנה הבאה?

אכן על התוצאות לא אוכל לשלוט אבל על הכוונה שיושבת בראשי ובליבי אוכל להצהיר בראש השנה. הצהרה זו תקדם אותי ותוביל אותי בדרכי לעצמי ... חשוב שנזכיר לעצמנו שבמשמעות העמוקה זו הזדמנות לא רק לעסוק במשימות הארציות (שחשובות גם הן...)כמו השנה אסדר את הסלון, אסע לחו"ל ואלמד תוכנה חדשה .. אלא גם בפוקוס על אהבה, מערכות יחסים, זוגיות, הורות ,מיניות, חלוקת חופש/עבודה, למידה וחקירת תחומים בתוכי, ייעוד והשפעה לטוב לגופי וסביבתי .

ביום ראשון 10 בספטמבר ערב שבטית חודשית נתופף נשיר נשתף ונתחיל תהליך פרידה מהישן ובחירה של החדש

ייערך במרכז טנקה בהנחיית נטע אלוני ותופי הריפוי האינדיאניים

18:00-21:00 תשלום בדאנה .

נתופף נשיר נשתף ונכין עצמנו לשנה החדשה כראוי.


8 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page