הפעילויות הקרובות 

לחודש יולי

ערב נשי גיל המעבר 

17 ליולי

18:30-21:30

תשלום בדאנה

נתופף נשיר ונחקור את גיל המעבר (כולל עצות וטיפים של נשים חכמות מנסיונן)

ערב נשי גיל המעבר 

17 ליולי

18:30-21:30

תשלום בדאנה

נתופף נשיר ונחקור את גיל המעבר (כולל עצות וטיפים של נשים חכמות מנסיונן)

טנקה מעגן מיכאל  |  Maagan Michael, Israel |  להזמנות 052-3234902